Samen werken aan sociale inclusie (e-magazine)

Verslag van het op 15 maart gehouden congres waarbij een inclusieve en veilige wijk centraal stond. De besproken thema's burgerkracht, meedoen in de samenleving, samenwerken, duurzame financiering en wonen en opvang, zijn samengevat in dossiers en voorzien van tips en praktijkvoorbeelden. 

Tijdens het congres Samen werken aan sociale inclusie was de centrale stelling: 'Meedoen in de maatschappij wil iedereen, ook mensen met beperkingen en/of psychosociale kwetsbaarheid'.

Ruim achthonderd deelnemers gingen in workshops en bouwsessies aan de slag met een vijftal thema's die ingeleid werden door ervaringsdeskundigen. Een enerverende maar ook inspirerende dag.


Dossiers

Burgerkracht: Overheid en burgers, zoek experimenteerruimte

  • Familieleden, vrienden en buren kunnen waardevolle partners zijn om mensen die in een (geestelijk) kwetsbare positie zitten weer bij de samenleving te betrekken. Zij voegen veel toe aan het werk dat instanties doen. Lees meer

Meedoen: Buiten de kaders kan ook binnen de kaders

  • Meedoen in de samenleving is belangrijk. Het begint met vertrouwen, elkaar leren kennen. Daarna komt er ruimte om oplossingen te ontwikkelen die helpend zijn. Niet op basis van regels, maar op basis van wat nodig is. Lees meer

Duurzame financiering: Er kan meer dan je denkt

  • Als innovaties tot structurele vernieuwing moeten leiden is duurzame financiering nodig. Wat zijn de belemmeringen? En hoe krijg je gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars wél bij elkaar? Lees meer

Samenwerken: Morrelen aan het systeem

  • In onze Westerse samenleving worden sjamanen vaak als ‘gek’ bestempeld. Maar als we goed willen samenwerken, hebben wij sjamanen nodig. Verbinders. Mensen met lef, die hun nek durven uitsteken en morrelen aan de hekken van systemen. Lees meer

Wonen en opvang: Zorg voor verbinding met de wijk

  • Voor elke woonbehoefte en voor elke mate van eigen regie moet een woonvorm te vinden zijn die mensen optimaal ondersteunt bij het meedoen. Gewoon in de wijk tussen andere bewoners. Wat zijn de belemmeringen? En wat is er nodig? Lees meer

Zie ook


Het congres Samen werken aan sociale inclusie werd georganiseerd vanuit de programma’s: Nieuwe wegen ggz en opvang, Schakelteam Personen met Verward Gedrag, Regie in de regio, Opvang en Bescherming en Inclusieve wijk.