Rapport Ombudsman 'Zorgen voor burgers': VNG-reactie

Het zorgstelsel is nog complex, daar zou de burger zo weinig mogelijk last van moeten hebben. Gemeenten werken daartoe graag samen met Wlz- en Zvw-uitvoerders. Het meest verwarrend is dat wetten elkaar deels overlappen. 

Aanpassing van wetten kan een aantal problemen verminderen, maar elke stelselwijziging leidt onvermijdelijk tot nieuwe grensvlakissues. In alle gevallen zal samenwerking vanzelfsprekender moeten worden: stelsels, regels en bestuurders moeten dat stimuleren en faciliteren.

Dat schrijft de VNG in reactie op het afgelopen maandag verschenen rapport 'Zorgen voor burgers' van de Nationale ombudsman. (Zie voor onze uitgebreide reactie onderaan dit bericht.)

Wmo-gesprek 

Wat 'het gesprek' in de Wmo betreft, zijn we het eens met de ombudsman dat er hier verder ontwikkeld en geschoold moet worden. En professionals moeten zich gesteund weten door hun bestuurder.

Wmo en Wlz

We zijn het er niet mee eens dat gemeenten cliënten de Wlz in zouden ‘pushen’. Gemeenten ondersteunen mensen zo lang mogelijk thuis en werken mee om zorgval te voorkomen. Maar als ondersteuning vanuit de Wmo (vaak in combinatie met Zvw-zorg) niet meer toereikend is, moet wel passende Wlz-zorg worden geleverd.

Meer informatie

Hieronder de uitgebreide reactie waarin we ook nog ingaan op cliëntondersteuning, de continuïteit van zorg en ondersteuning aan jong volwassenen, en bureaucratische lasten.

Zie ook