Nieuwsbrief Personen met verward gedrag - juni 2017

In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de landelijke uitrol van de crisiskaart, regionale aanpakken op de kaart gezet, het onderzoeksrapport 'Verward in de wijk en nu?' en de start van nieuwe gesubsidieerde projecten.

Inhoudsopgave

  • Ervaringsdeskundige Marianne: "Zorg voor een behandeling die psychiatrie combineert met gedragsproblematiek"
  • Landelijke uitrol van de crisiskaart
  • Nieuwe projecten met subsidie van ZonMw van start
  • Het Schakelteam blogt...
  • Eén jaar verdiepingsregio’s
  • Onderzoeksrapport: Verward gedrag in de wijk, en nu?
  • Geografische kaart: Aanpak per regio
  • Regio Gooi- en Vechtstreek ondertekent samenwerkingsovereenkomst

Meer informatie

Zie ook