Nieuwe projecten verward gedrag van start met subsidie ZonMw

Eenentwintig nieuwe projecten met betrekking tot het verbeteren van de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag hebben subsidie ontvangen via ZonMw. De projecten richten zich op het toepassen van alle of tenminste één van de negen bouwstenen en gaan uiterlijk 1 januari van start.

De projecten zijn het resultaat van de vierde subsidieronde van het Actieprogramma voor mensen met verward gedrag van ZonMw, die in oktober 2017 werd uitgeschreven.

Projecten van start

Het gaat om een achttal pilotprojecten die zich richten op het toepassen van alle bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag en dertien projecten met stimuleringssubsidie gericht op één of meerdere bouwstenen.


Openstaande subsidie oproepen

Wilt u zelf ook aan de slag met een betere ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Deze oproepen staan op dit moment nog open voor inschrijving:


Meer informatie