Loondispensatie arbeidsgehandicapten is van de baan

Donderdag 6 september werd bekend dat het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon van tafel is. De VNG is blij dat de loondispensatie voor arbeidsgehandicapten van de baan is.

Het kabinet wilde met het vervangen van loonkostensubsidie door loondispensatie meer mensen aan het werk krijgen. Veel partijen – waaronder de VNG – betwijfelden of loondispensatie het juiste middel is om dit doel te bereiken.

Position Paper

In april kwam de VNG met een Position Paper over de loondispensatie. De belangrijke punten uit het VNG-standpunt zijn:

  • De maatregel zorgt voor teveel administratieve last voor gemeenten en de vaak kwetsbare groep mensen.
  • Het instellen van een nieuwe regeling betekenen dat de werkgever met meerdere instrumenten te maken krijgt en dit is niet goed voor de uniformering.
  • De beoogde besparing wordt niet met zekerheid gerealiseerd.
  • De maatregel werkt de doelstelling van een inclusieve samenleving tegen.

Inclusieve Samenleving

Met de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap in 2016 heeft Nederland zich gecommitteerd te werken aan het weghalen van (fysieke en sociale) drempels in de samenleving. Om er voor te zorgen dat mensen met een beperking volledig mee kunnen doen. Het Rijk, gemeenten, ondernemers en cliëntenorganisaties werken samen om dit doel te bereiken. Centraal staat de autonomie van mensen om zelf beslissingen te kunnen nemen en zelfstandig keuzes te kunnen maken.

Loondispensatie niet in lijn met VN-Verdrag Handicap

Mensen met een arbeidshandicap minder laten verdienen past niet bij het gedachtengoed uit het VN-Verdrag Handicap. Daarom is de VNG blij dat het voorstel van tafel is. Ook veel andere partijen komen met positieve reacties, onder andere de FNV en actiegroep Wij staan op!

Vervolg

Nu staatssecretaris Tamara van Ark (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) tot de conclusie is gekomen dat de maatregel onuitvoerbaar is en voor werkgevers en werknemers veel te ingewikkeld zou worden, komt zij snel met andere maatregelen om meer mensen aan een baan te helpen.

Meer informatie