KBO-PCOB publiceert Manifest Seniorvriendelijke Gemeenten

'Voor de ruim 5 miljoen 55-plussers in Nederland is het van groot belang dat gemeenten aandacht hebben voor de wensen en noden van de oudere inwoners. Zeker nu gemeenten meer taken erbij hebben gekregen in zorg, participatie en de fysieke leefomgeving.'

Dit zei directeur Manon Vanderkaa van ouderenorganisatie KBO-PCOB bij de uitreking van het Manifest Seniorvriendelijke Gemeenten aan Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG.

 foto: Hagar Roijackers 

Aanbevelingen aan politieke partijen

KBO-PCOB geeft in het Manifest politieke partijen aanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 'U kunt deze gebruiken als een checklist voor de seniorvriendelijkheid van uw gemeente.'

Het Manifest benoemt vijf speerpunten:

  • voldoende inkomen
  • integrale aandacht voor wonen en zorg
  • een veilige gemeente
  • digitalisering zonder uitsluiting
  • aandacht voor zingeving

Per speerpunt geeft het Manifest goede praktijkvoorbeelden. 'Veel gemeenten laten al zien dat ze het verschil kunnen maken met slim en mensgericht beleid.'

Grote verantwoordelijkheid gemeenten

'De VNG is zich er zeer van bewust dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten', aldus Jan van Zanen bij de uitreiking van het Manifest. 'Veel is nieuw en, laat ik het voorzichtig zeggen, er is niet veel geld bijgekomen. Nu de formatie bezig is zeggen we: kabinet, maak politieke ruimte voor gemeenten om meer zaken te kunnen realiseren binnen de Wmo.'

Meer informatie