Blog: Verward of licht verstandelijk beperkt?

Veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben moeite met onze complexe samenleving en hun gedrag wordt vaak verkeerd geïntepreteerd. Schakelteamlid Gertrude van den Brink pleit dan ook voor meer sensitiviteit in de keten. LVB is lang niet altijd zichtbaar, dus let op de signalen!

Veel, vooral jongvolwassen, mensen met een LVB zijn zich niet bewust van hun beperking. Ze komen wel in de problemen, maar hebben geen concrete hulpvraag en kloppen niet aan bij een loket.

Signalen herkennen

Als we willen dat minder mensen in de war raken, zullen we ook deze kwetsbare mensen moeten vinden. Liefst voordat er echte problemen ontstaan. Alert zijn op signalen die kunnen duiden op LVB kan veel misverstanden en leed voorkomen.


Gertrude van den Brink is naast lid van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag ook lid bestuur VGN en voorzitter raad van bestuur Middin.


Zie ook