Blog: Pleidooi voor de crisiskaart

Toon Walravens weet uit eigen ervaring wat verwardheid met je kan doen. In zijn blog voor het Schakelteam Personen met Verward Gedrag vertelt hij over het belang van de crisiskaart. En over wat het voor iemand betekent om ook in moeilijke situaties aan het roer van z'n eigen leven te kunnen staan.

Laten we om te beginnen elkaar niet uitsluiten, buitensluiten, discrimineren, negatief labelen of negatief stigmatiseren, maar positief ondersteunen. Laten we vooral blijven luisteren naar de wens van iemand, óók en zeker op een moment dat hij daar minder makkelijk woorden aan kan geven. Het is zo belangrijk dat er iemand voor je is in goede en minder goede tijden.

Rust en regie over je eigen leven

Iedereen kan in een kwetsbare positie raken. En iedereen wil graag de regie voeren over zijn of haar eigen leven. Dus stel je voor: een Crisiskaart voor momenten dat je in het leven het overzicht verliest of dreigt te verliezen. Ter ondersteuning van je eigen gemoedstoestand, herstel en persoonlijke groei als mens.

Alleen de gedachte dat zaken die voor jou belangrijk zijn ook daadwerkelijk voor je geregeld worden kan al rust brengen.

De kracht van de Crisiskaart zit in het proces

Het opstellen van de kaart is een proces waarin alle betrokkenen vanuit een respectvolle en wederkerige relatie afspraken maken met de mensen waar het om gaat. Dit schept betrokkenheid en zorgt ervoor dat partijen elkaar kunnen vinden en onderling beter leren kennen.

We zijn nog aan het leren. Ook op het gebied van organisatorische samenwerking. De Crisiskaart levert niet alleen een mooie bijdrage aan het ondersteunen van het welbevinden van mensen. Als we de afspraken tijdens de uitvoering van een Crisiskaart volgen, zet dit ook aan tot een zorgvuldige samenwerking tussen organisaties."

 

Zie ook