Bijdrageregeling begeleiding (ex-)gedetineerden ook in 2018

Gemeenten kunnen in 2018 weer gebruik maken van de bijdrageregeling 'Begeleiden (ex-)gedetineerden voor Wonen en Werken’. Nieuw is de introductie van een verdelingsmechanisme voor niet-aangevraagde gelden.

Gemneenten die een aanvraag indienen, kunnen laten weten in aanmerking te willen komen voor een hogere bijdrage dan zij op grond van de verdeelsleutel krijgen toebedeeld. U kunt uw aanvragen tot 15 november indienen. ESF-bureau Noord verwerkt de aanvragen.

Dezelfde regels

De hoogte van de eventueel toe te kennen hogere bijdrage hangt uiteraard af van het bedrag dat uiteindelijk overblijft en het aantal gemeenten dat opteert voor een hogere bijdrage. Voor de hogere bijdragen gelden overigens dezelfde regels als voor de reguliere bijdrage (bijvoorbeeld voor bestedingsdoelen, de verdeelsleutel, co-financiering en verantwoording).

Doel van de regeling

Gemeenten kunnen sinds 2014 gebruikmaken van de bijdrageregeling, ingesteld naar aanleiding van een motie van het Tweede Kamerlid Van der Staaij. Voor 2018 is een bedrag van € 2,4 miljoen beschikbaar. Het doel is een integrale aanpak te stimuleren op de vijf basisvoorwaarden voor re-integratie na detentie: werk en inkomen, zorg, identiteitsbewijs, schuldhulpverlening en wonen.

Meer informatie