Opvang voor slachtoffers mensenhandel met multi-problematiek

Slachtoffers van mensenhandel met complexe problematiek (psychische problemen, een verslaving en/of een verstandelijke beperking) krijgen sneller opvang en betere zorg en ondersteuning. Gemeenten gaan samen extra opvangplekken openen voor deze doelgroep.

De VNG heeft namens de gemeenten vier aanbieders geselecteerd die de opvangplekken gaan verzorgen. Minister De Jonge (VWS) stelt € 2 miljoen per jaar beschikbaar voor de opvang (als onderdeel van de middelen voor de aanpak van mensenhandel).

Aanbieders en gemeenten

Er komen extra opvangmogelijkheden voor slachtoffers van mensenhandel met multi-problematiek in Almere, Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle. Blijf Groep, Fier!, HVO Querido en Kadera gaan de opvang verzorgen.

Grote behoefte

CoMensha (het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel) deed samen met de Universiteit van Tilburg onderzoek naar het stelsel van voorzieningen voor slachtoffers van mensenhandel. Hieruit bleek dat er grote behoefte is aan opvangmogelijkheden voor slachtoffers met complexe zorgvragen. Het instellen van extra opvangplekken is een maatregel uit het actieprogramma 'Samen tegen mensenhandel' van staatssecretaris Harbers (JenV).

Meer informatie​​​​​​