Maatschappelijke ondersteuning

De decentralisaties in het sociaal domein zijn goed verlopen. Het gaat er nu om de transformatie van het sociaal domein te laten slagen en de maatschappelijke integratie en participatie van inwoners te bevorderen. De samenleving is immers van ons allen, en niemand mag buiten de boot vallen.

VNG-standpunt

De VNG wil de eigen kracht van inwoners en hun sociale omgeving meer aanspreken. We willen minder denken vanuit aanbod en meer vanuit de behoefte van inwoners, met aandacht voor preventie en een ‘levensbrede’ aanpak van zorg. Op termijn moet dit leiden tot algemene voorzieningen en ‘inclusief beleid’ voor inwoners.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over onder andere beleidsregels, berichtstandaarden, klachtrecht & cliëntondersteuning, de modelverordening Wmo, het pgb etc.

Hoe zit het met de maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente?

Bekijk de cijfers van uw gemeente in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op waarstaatjegemeente.nl.

Keten Zorg & Veiligheid

Het VNG-netwerk Keten Zorg & Veiligheid helpt gemeenten bij de opgave mensen die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen (psychische klachten, een verstandelijke beperking, een verslaving e.d.) goede ondersteuning en zorg te bieden.