Sporthulpmiddelen

Helaas ondervinden mensen met een handicap die (willen) sporten in de praktijk vaak belemmeringen qua mobiliteit, materialen en financiële middelen. Gemeenten kunnen onder de Wmo sporthulpmiddelen verstrekken, zodat inwoners kunnen participeren in een sport.

Met betrekking tot de toegankelijkheid van sporthulpmiddelen in brede zin zijn verbeterstappen mogelijk, hiervoor heeft het ministerie van VWS  een aantal organisaties (Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport, Vereniging Gehandicaptensport Nederland en Esther Vergeer Foundation) gevraagd te komen tot een plan van aanpak waardoor de belemmeringen mogelijk verkleind kunnen gaan worden. Een eerste onderdeel is een inventarisatie naar de huidige stand van zaken om vervolgens de opgehaalde informatie en kennis beschikbaar te stellen aan de doelgroep en aan gemeenten.