Handreiking Wlz-Registertoets

Organisatie: 
Ministerie van VWS
Publicatie soort: 
Handreiking
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2014

Met de Wlz-Registertoets van het CIZ ziet u of er sprake is van een Wlz-indicatie en voorkomt u de samenloop van Wlz- en Wmo-voorzieningen. Het ministerie van VWS heeft een handreiking gemaakt voor managers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wmo, beheerders van de Wlz-registertoets en Wmo-consulenten.

U sluit uw gemeente aan op de Registertoets op aanvraag via het Gemeentelijke GegevensKnooppunt (GGk). U moet een beheerder aanwijzen die zich moet registreren bij het InlichtingenBureau van het GGk. De beheerder autoriseert de consulent die de Wlz-Registertoets nodig heeft voor het uitvoeren van zijn taken.