Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Op deze pagina vindt u informatie over de verstrekking van hulpmiddelen als maatwerkvoorziening binnen de Wmo 2015. Lees ook de VNG-ledenbrief 'Actualiteiten hulpmiddelen Wmo' (pdf, 23 janauri 2019)

 

Vernieuwde HANDREIKING INKOOP HULPMIDDELEN

In de praktijk blijkt dat de toewijzing en levering van hulpmiddelen nog soepeler kan verlopen, vooral bij mensen met een complexe en/of spoedeisende hulpvraag. Goede afspraken bij de inkoop bevorderen een vlotte en correcte afhandeling tussen aanvraag en levering en het bieden van de benodigde service.

WIE IS VERANTWOORDELIJK?

In Nederland is de verstrekking van hulpmiddelen complex georganiseerd. Deze kunnen uit meerdere wetten komen en voor gemeenten is dan ook niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is. Het Juiste Loket kan inwoners en professionals helpen uit te zoeken waar een aanvraag gedaan kan worden.

INWONERS MET WLZ-INDICATIE

Heeft u te maken met een aanvraag van een inwoner met een Wlz-indicatie? Dan is het type hulpmiddel en de woonvorm (thuiswonend, geclusterd of in een instelling) bepalend of de gemeente deze voorziening moet verstrekken onder de Wmo 2015.

SPORTHULPMIDDELEN

Helaas ondervinden mensen met een handicap die (willen) sporten in de praktijk vaak belemmeringen qua mobiliteit, materialen en financiële middelen. Gemeenten kunnen onder de Wmo sporthulpmiddelen verstrekken, zodat inwoners kunnen participeren in een sport.

COMPLEXE SITUATIES EN SPOED

Hulpmiddelen zijn ook voor mensen met een complexe hulpvraag essentieel om zo goed en zelfstandig als mogelijk te kunnen functioneren. Zeker bij een progressieve ziekte, heftige gezondheidswijziging of andere ingrijpende levensgebeurtenis is een vlotte en correcte afhandeling van de aanvraag essentieel, waarbij de hulpmiddelen écht moeten aansluiten bij de behoefte van de inwoner.