Maatwerkvoorzieningen Wmo

Dossier over voorzieningen als huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen, vervoer, pgb e.d. en informatie over afbakening met o.a. de Wlz.

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Op deze pagina vindt u informatie over de verstrekking van hulpmiddelen als maatwerkvoorziening binnen de Wmo 2015:

Lees meer over

Juridische vragen over huishoudelijke hulp

Op het gebied van de aangepaste Wmo (de Wmo 2015) kwamen bij de VNG veel (vooral juridische) vragen binnen over de huishoudelijke hulp. De vragen en antwoorden verzamelden we in onderstaande PDF.

Overheveling huishoudelijke hulp thuiswonende Wlz-cliënten

Bekijk ons overzicht van veelgestelde vragen en en berichten over de overheveling.