Maatwerkvoorzieningen Wmo

Dossier over voorzieningen als huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoer, pgb e.d. en informatie over afbakening met o.a. de Wlz.

Overheveling huishoudelijke hulp thuiswonende Wlz-cliënten

Veelgestelde vragen en een overzicht van nieuwsberichten.

Lees meer over

Juridische vragen over huishoudelijke hulp

Op het gebied van de aangepaste Wmo (de Wmo 2015) kwamen bij de VNG veel (vooral juridische) vragen binnen over de huishoudelijke hulp. We verzamelden de vragen en antwoorden in onderstaand document.