Nieuwe VNG themapagina: Collectief tegen Kindermishandeling

Zes gemeenten zijn in samenwerkingsverbanden actief met de vernieuwde aanpak van kindermishandeling. In zes collectieven werken deze gemeenten nauw samen met alle partijen die lokaal betrokken zijn bij kindermishandeling. Leer van hun inzichten en werkwijzen, u vindt ze op onze themapagina! 

De collectieven zijn opgezet in Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Heerlen, Leeuwarden/Weststellingwerf en Rotterdam. Elk hebben zij hun eigen actieagenda en werkwijze.

'Olievlek over het land' 

De ideeën, analyses en oplossingen vanuit de collectieven worden breed verspreid. Het grote einddoel is dat de vernieuwde, betere aanpak van kindermishandeling zich als een olievlek over het hele land verspreidt.

'Niet vanuit Den Haag oplossen'

De samenwerkingsverbanden zijn een initiatief van het overkoepelende Collectief tegen Kindermishandeling. De ministeries van VWS, V&J en OCW en de VNG hebben mensen vrijgemaakt om bij de gemeentelijke collectieven mee te kijken. Een aanpak die past bij de decentralisatie van taken.

'We zijn lang gewend geweest om te denken dat je het vanuit Den Haag kunt oplossen, maar de kinderen zitten in de gemeenten. Dáár moet je de problemen aanpakken', aldus één van de initiatiefnemers.

Zes collectieven in een digitaal handboek  

De plannen van aanpak, interviews met de bestuurlijke trekkers en beeldende verhalen van alle zes collectieven zijn gebundeld in een digitaal handboek. Een 'groeidocument' dat steeds wordt aangevuld. 

Themapagina Collectief tegen Kindermishandeling