Hoe kunnen gemeenten nieuwe taken Veilig Thuis financieren?

Gemeenten hebben voor de Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling nieuwe taken gekregen. Hoe kunnen gemeenten deze nieuwe taken financieren? In deze factsheet wordt uitgelegd hoe dat is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO).

Recente historie

De huidige financiering van de Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling komt voort uit wijzigingen die er in het recente verleden hebben plaatsgevonden. Daarom is ook de recente historie opgenomen in de factsheet. 

Meer informatie