Eindrapport van zes Collectieven tegen Kindermishandeling

Jaarlijks zijn in Nederland 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. Hoe kunnen we het verschil maken bij de aanpak van dit grote probleem? In het rapport 'Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen' van de VNG vindt u vele goede adviezen van zes gemeenten en regio’s.

Voor een verbeterde aanpak vormden zes gemeenten de ‘Collectieven tegen Kindermishandeling’. Zij werken al anderhalf jaar samen met alle partijen die lokaal en regionaal betrokken zijn. De ervaringen, producten en ervaringstips van alle collectieven zijn geïnventariseerd in het rapport.

Bekijk voorbeelden vanuit de praktijk!

Gemeenten gingen uit van hun eigen praktijk en lokale verbeteragenda. Deze manier van werken leidde tot goede voorbeelden, die allemaal in het rapport staan. Een kleine greep:

  • Hoe dragen JGZ, Jeugdteams en Veilig Thuis onderling informatie aan elkaar over? Het Dordts collectief maakte hier afspraken over.
  • Het Arnhems collectief maakte een opzet voor training Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling..
  • Hoe signaleer je kindermishandeling sneller en handel je daarna adequaat? Het staat in de handleiding van het Friese collectief.
  • Oefenen met dilemma’s bij het delen van informatie over kindermishandeling? Het Rotterdams collectief maakte een handig factsheet.
  • Burgers voorlichten over kindermishandeling, hoe doe je dat? Het Heerlens collectief heeft een goed communicatieplan.
  • Het Amsterdams collectief heeft criteria voor toeleiding naar het afstemmingsoverleg  tussen Veilig Thuis, justitiepartners en gemeente over complexe casussen.

Meer informatie 

De eindrapportage is geschreven door het NJi, in opdracht van de VNG en ministeries van VWS, OCW en VenJ.