Project Collectieven tegen Kindermishandeling

Rijk en VNG zijn het project 'Collectief tegen Kindermishandeling' gestart. Dit richt zich speciaal op een vernieuwde, betere aanpak van kindermishandeling. Voor dit doel zijn in zes gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht.  

In de zes samenwerkingsverbanden werken gemeenten samen met alle partijen die lokaal of regionaal betrokken aan de vernieuwde aanpak. Het gaat om de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Arnhem Leeuwarden/Weststellingwerf  en Heerlen.

Collectieven tegen Kindermishandeling

Het project is een initiatief van de ministeries van VWS, V&J en OCW, in nauwe samenwerking met de VNG. 

  • De lokale samenwerkingsverbanden (collectieven) bestaan uit de gemeenten, Veilig Thuis, wijkteams, instellingen op het gebied van hulpverlening en zorg, onderwijs, kinderopvang, Jeugdgezondheidszorg, Raad voor de Kinderbescherming, politie en OM.
  • Per gemeente (sommige gemeenten hebben gekozen voor een bredere aanpak, met andere gemeenten) is een overleg gestart met de meest betrokken partijen waarin de volgende vraag centraal stond: 'Wat zijn op dit moment in onze gemeente (of regio) de belangrijkste aspecten van de aanpak van kindermishandeling die verbetering of vernieuwing verdienen?'

Olievlekwerking

De lokale samenwerkingsverbanden tussen alle betrokken partijen werden eerst 'Living Labs' genoemd, maar heten nu 'Collectief tegen Kindermishandeling'. Die naam geeft de bedoeling beter weer. Uiteindelijk gaat het niet om een betere aanpak van kindermishandeling in alleen deze zes gemeenten met een Collectief tegen Kindermishandeling. 

  • De ideeën, analyses en oplossingen vanuit de Collectief-gemeenten worden breed verspreid. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft daarin een grote rol. NJi maakt een beschrijving van de ervaringen en opbrengst in de Collectief-gemeenten die in de loop van de projectperiode (eind 2016, begin 2017) worden gepubliceerd.

VNG en de 6 collectief-gemeenten zullen er, samen met de drie ministeries, alles aan doen om hun aanpak van Collectief tegen Kindermishandeling een olievlekwerking te laten krijgen. De komende tijd houden we u via onze website op de hoogte van de activiteiten van 'Collectief tegen Kindermishandeling'!

Meer informatie