Geweld in afhankelijkheidsrelaties

woensdag 14 maart 2012

Geachte heer/mevrouw,

Op 21 maart aanstaande neemt u deel aan een algemeen overleg in uw Kamer over de Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. De agenda bevat een groot aantal onderwerpen. Hieronder beperken wij ons tot de plannen van de Staatssecretaris van VWS om geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) te bestrijden. In de eerste plaats willen we echter wijzen op een paar algemene punten die zorgen voor ‘tegenwind’ op de beleidsterreinen die u op 21 maart a.s. met de Tweede Kamer gaat bespreken. Verder wijzen we u op de brief die wij aan de staatssecretaris hebben gestuurd over de aanpak van de problematiek van zwerfjongeren. Een afschrift van die brief sturen wij u hierbij toe.

Volledige brief: