Kindermishandeling en huiselijk geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen één van de grootste maatschappelijke problemen, met enorme (directe en indirecte) impact, persoonlijk én maatschappelijk. Gemeenten hebben een aantal wettelijke taken op dit gebied. Lees meer

 

Programma Geweld hoort nergens thuis

Gemeenten gaan samen met het Rijk de strijd aan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling in het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. De ambitie van het programma is om geweld te stoppen en de gezinssituaties veilig te maken. Om dit waar te maken komt per regio een aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Veiligheid voorop: ontwikkelagenda aanpak huiselijk geweld

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat de veiligheid in gezinnen en voor betrokkenen voorop, is passende hulp geboden en moeten daders worden aangepakt. Justitiepartners (politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering) en Veilig Thuis leveren daaraan een bijdrage met de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop! 

Collectieven tegen Kindermishandeling

Rijk en VNG sloegen samen de handen ineen. In zes gemeenten zijn samenwerkingsverbanden gevormd. Deze zes Collectieven tegen Kindermishandeling, VNG en ministeries doen er alles aan om de vernieuwde aanpak 'een olievlekwerking te geven'. Lees hier de ervaringen, resultaten en verbeteragenda's van de zes collectieven.

Veilig Thuis

Alle 26 regio's hebben een Veilig Thuis organisatie en krijgen daarbij ondersteuning via het VNG programma De basis op orde (doorontwikkeling Veilig Thuis). Organisaties en gemeenten staan voor een verbeteropgave, waarvoor in opdracht van de VNG een bestuurlijk ondersteuningstraject loopt. Doel: gemeenten en Veilig Thuis organisaties helpen om de kwaliteit van het Veilig Thuis-netwerk naar een hoger niveau te tillen.