Kindermishandeling en huiselijk geweld

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld: preventie, opvang, herstel en nazorg. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd, ook als het gaat om hun ‘veiligheid achter de voordeur’. Niet alleen de aanpak van kindermishandeling is een zaak van de gemeente, maar ook de acties om kindermishandeling te voorkómen. Hoe zorg je als gemeente voor preventie en aanpak van kindermishandeling?

Collectieven tegen Kindermishandeling

Samen startten Rijk en VNG het project Collectieven tegen Kindermishandeling. Hiervoor zijn in zes gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht. In deze zes collectieven werken gemeenten samen met lokale en regionale partijen aan een betere aanpak. De opbrengsten, resultaten en ervaringen van alle Collectieven vindt u in de uitgebreide eindrapportage. 

Programma Veilig Thuis en Gecertificeerde Instellingen

Dit programma onder leiding van Jan Dirk Sprokkereef (voormalig bestuurder Jeugdzorg Nederland) richt zich op bestuurlijke aansturing. Het programma focust op de kwaliteitsverbetering van de Veilig Thuis-organisaties én op de continuïteit in de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het programma wordt door het Rijk gefinancierd en door de VNG uitgevoerd.

Budgetten vrouwenopvang in 2017

Hoe wordt de decentralisatie-uitkeringen Vrouwenopvang voor 2017 over gemeenten verdeeld? De staatssecretaris van VWS en de VNG kwamen hierover in een bestuurlijk overleg tot afspraken.

Afspraken over vrouwenopvang

Bij gevallen van huiselijk geweld is soms acuut opvang nodig, in de eigen of in een andere gemeente. De 35 centrumgemeenten in de vrouwenopvang maakten daarover in december nieuwe afspraken. De afspraken (vastgelegd in een Beleidskader) zijn cruciaal voor slachtoffers en de instellingen voor vrouwenopvang.