Investeren in onderlinge relaties, Tilburg

Voor een structurele basis kan het helpen om inkoopprocessen gezamenlijk af te stemmen en financiering te bundelen, toont ook een nieuwe succesvolle vorm van samenwerking tussen huisartsenzorg en het sociaal domein in Tilburg. Het gezondheidscentrum daar deelt kennis en ervaring met betrekking tot wijkgericht werken met de gemeente. Die maakt op haar beurt weer afspraken met zorgverzekeraars. Dit alles om de verbinding tussen sociaal domein, huisartsenzorg en wijkverpleging beter vorm te geven.

De gemeente vindt het handig als er grotere huisartsenpraktijken zijn, in plaats van veel kleinere, zoals nu nog het geval is. Ze wil kunnen samenwerken met één aanspreekbare partij. De huisartsen hebben tijd nodig om die samenwerking in grotere praktijken vorm te geven. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je investeren in de onderlinge relaties. Dat kost niet alleen tijd en geld, je hebt er ook mensen voor nodig die zich er vol energie voor inzetten en de brugfunctie kunnen vervullen.

‘Maar het succes van de samenwerking is vooral ook van personen afhankelijk’, zegt Karin Smeets, strateeg bij de gemeente Tilburg. ‘Zet mensen bij elkaar die echt willen. Je kunt toch niet met iedereen, alle huisartsen, tegelijk beginnen. Wie staat er open voor? Ga het daarmee uitproberen.