Wel of geen toezichtsautoriteit voor de zorg?

Belangenorganisaties van cliënten vinden dat er een autoriteit moet komen die oog houdt op de uitvoering van zorg. Precies de verkeerde reactie, zeggen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans in hun column: 'Loyaliteitsconflicten van generalisten verdienen slimme lokale oplossingen.'

Hilhorst en Van der Lans:

‘Het is ronduit naïef om te denken dat een landelijke autoriteit hier een beslissende stem in zou moeten hebben. Want de worstelingen in wijkteams tonen paradoxaal genoeg het gelijk en ongelijk aan van de jaren-negentig-gedachte dat er een waterscheiding moet zijn tussen de indicatiestelling en hulpverlening.

Destijds sloeg men totaal de plank mis omdat de beleidsmakers er vanuit gingen dat een deskundige passant op basis van een afvinklijst en een gesprek een objectieve en ook nog eens integrale indicatie zou kunnen opstellen. Dat was een technocratische naïviteit die ons duur is komen te staan.'

Lees de hele column op: