Aanpassing modelverordening Wmo n.a.v. wijziging uitvoeringsbesluit Wmo

woensdag 8 maart 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr: 17/013

De aanleiding tot de wijziging van de modelverordening maatschappelijke ondersteuning 2015 is een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met ingang van 1 juni 2017. Er wordt een nieuw artikel 5.4 toegevoegd aan het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dat tot doel heeft dat een gemeente een reële prijs betaalt voor een Wmo dienst, waarmee de aanbieder kan voldoen aan de gemeentelijke eisen van kwaliteit en continuïteit van deze dienst en de arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de beroepskracht die deze dienst verleent aan de cliënt.