Goed voorbeeld van slagkracht lokale Wmo-toezichthouder

De casus zorgboerderij 'Vergeet me nietjes' biedt een goed voorbeeld van de slagkracht die een lokale Wmo-toezichthouder heeft. Samen met de IGJ is onderzocht in hoeverre de boerderij verantwoorde hulp kan bieden. De hulp bleek op meerdere vlakken tekort te komen. 

Zorgboerderij Vergeet me nietjes biedt sinds 2014 wonen, logeren, dagbesteding en individuele begeleiding aan jeugdigen en volwassenen. Sinds 2016 is de zorgboerderij gevestigd in Wichmond. In april 2018 deden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting en de Wmo-toezichthouder van de regio Noord- en Oost Gelderland gezamenlijk onderzoek bij Zorgboerderij Vergeet me nietjes. Doel van het onderzoek was om te bepalen in hoeverre Vergeet me nietjes verantwoorde hulp kan bieden.

Resultaten

Zorgboerderij Vergeet me nietjes voldeed op het moment van het toezicht aan zeven van de 32 onderzochte verwachtingen. Bij twee van de zeven voldoendes is een aandachtspunt geformuleerd. Vijf verwachtingen konden niet worden beoordeeld op basis van de beschikbare informatie. Verbetering is nodig op de volgende twintig verwachtingen die als onvoldoende zijn beoordeeld. De gehele lijst is opgenomen in het rapport. 

Sluiting

Gezien het aantal en de ernst van de tekortkomingen achten de toezichthouders Zorgboerderij Vergeet me nietjes op dit moment niet in staat om verantwoorde hulp te bieden aan jeugdigen of volwassenen. De Wmo-toezichthouder adviseert de betrokken gemeenten om handhavend op te treden wat betreft de Wmo-zorg.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting beraadt zich op passende maatregelen, aangezien op dit moment geen hulp wordt verleend op de boerderij die valt onder het toezicht van de inspectie. De inspectie doet dit in afstemming met de betrokken gemeenten om onnodige stapeling van maatregelen te voorkomen.

Meer informatie