Voortgang Wmo 2015

vrijdag 27 januari 2017

Geachte leden van de Kamercommissie voor VWS,

Met het oog op uw overleg van 1 februari 2017 over de voortgang van de Wmo 2015, informeren wij u graag over een aantal ontwikkelingen. We gaan hieronder in op:  de resultaten van het eerste verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo; onze nieuwe handreiking over onafhankelijke cliëntondersteuning; en de recente uitspraak van de Centrale Raad over mantelzorg.

Volledige brief: