Actualiteiten hulpmiddelen Wmo

woensdag 23 januari 2019
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 19/006

Hierbij informeren we u over de verstrekking van hulpmiddelen aan thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie en cliënten die in een instelling zonder behandeling wonen.

De verstrekking van hulpmiddelen aan deze laatste groep zou per 1 januari 2019 overgeheveld worden naar de Wlz, maar deze datum is niet gehaald. In deze brief vindt u informatie over de achtergrond van deze vertraging en het vervolg.

Vervolgens vragen we uw aandacht voor overige ontwikkelingen op het dossier Hulpmiddelen:

  • de geactualiseerde Handreiking Inkoop Hulpmiddelen
  • de voortgang van het domeinoverstijgend vervolgonderzoek via klantreizen, in opdracht van het ministerie van VWS
  • cliënten met complexe problematiek die verschillende Wmo-voorzieningen nodig hebben
  • sporthulpmiddelen
Volledige brief: