AMvB reële prijs Wmo

De Wmo verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels voor een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit van een voorziening. De AMvB Reële prijs Wmo 2015 regelt nader hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld.

De AMvB is van toepassing op alle vormen van Wmo-dienstverlening met uitzondering van de verstrekking van hulpmiddelen en woningaanpassingen. Zowel gemeenten als aanbieders moeten zich goed rekenschap geven van de verplichtingen, zoals transparantie en het juist en onderbouwd toepassen van de verschillende kostprijselementen.

Zie het menu aan de linkerkant voor de VNG-handreiking over de AMvB, de rekentool, en informatie over de gevolgen voor de Wmo-verordening en open-house contracten, en de gevolgen van de nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulp.

Kijk op het VNG-forum Sociaal Domein voor tips over het berekenen van kostprijzen in relatie tot de AMvB.