Inkoop, kwaliteit en toezicht Wmo

Dossier over de samenhangende onderwerpen inkoop/aanbesteding, kwaliteit en toezicht/handhaving binnen de Wmo.

Landelijke inkoop

Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke aanbieders van een specialistische functie (Jeugd) of voorziening (Wmo / ZG). Wat zijn de afspraken, met wie zijn ze gemaakt, en hoe werken ze precies? Het beheer van de raam- en modelovereenkomsten is een van de werkzaamheden van het Team Landelijke Coördinatie inkoop Jeugzorg en Wmo.

Kwaliteit en toezicht Jeugd/Wmo

De Jeugdwet geeft verplichte kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders en jeugdprofessionals. Daarnaast moeten gemeenten werken met outcome-indicatoren. Ook moeten zij cliëntervaringen ophalen: dit geldt ook voor de Wmo.