Het inloophuis

Gemeente Oost-Gelre: Het Inloophuis

Doelen

  1. Versterken van bewonersinitiatieven
  2. Bijdragen aan een zinvolle vrijetijdsbesteding
  3. Versterken van het eigen netwerk

Toelichting

  • Samenwerking tussen gemeente, verenigingen en vrijwilligers
  • Inloopvoorzieningen zijn ontmoetingsplekken waar iedereen binnen kan lopen. Vrijwilligers verzorgen de inloop. De komende jaren zijn inloopvoorzieningen binnen Oost-Gelre gericht op de groep ouderen die langer zelfstandig thuis blijven wonen, terwijl hun zorg toeneemt en de eenzaamheid door het wegvallen van het netwerk toe kan nemen.

Relevantie en potentie

Inloopvoorzieningen kunnen in verschillende gemeenten bijdragen aan de drie hierboven genoemde doelen. In Oost-Gelre lopen momenteel nog pilots die informatie moeten opleveren over de integrale ondersteuning vanuit Participatie, Wmo en Jeugd.  Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om het lokale bedrijfsleven in te zetten en de mogelijkheden die de Participatiewet bieden.

Zo zouden inwoners die gebruik maken van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet middels inloopvoorzieningen een zinvolle dagbesteding hebben, werkervaring opdoen of beschut werken. Dit zou lokaal en gecombineerd uitgevoerd kunnen worden ('Pilot Harreveld').

Meer informatie