Goede zorg op het snijvlak van Zvw en Wmo

De roep om concrete handvatten én professionele autonomie

In de praktijk is het niet altijd duidelijk of persoonlijke verzorging valt onder de Zvw, de Wlz of de Wmo. Daardoor is het voor wijkverpleegkundigen soms lastig om de zorg die nodig is, georganiseerd te krijgen.

Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden bespraken wijkverpleegkundigen, Wmo-consulenten, beleidsmedewerkers en andere stakeholders tijdens twee ‘Wrijving geeft glans-sessies’ de knelpunten en mogelijke oplossingen. Daaruit kwamen vier wensen naar voren richting beleidsmakers, die we in dit artikel voorleggen aan een aantal betrokkenen.