Geen apart product voor Revaliderend Zorgprogramma (RZP)

Op 18 april 2017 is overleg geweest tussen NZA, ZN, VIVIS, VNG en VWS om de voorwaarden te bespreken onder welke condities inzet van RZP is toegestaan en wat hierbij het effect is voor gemeenten en voor zorgverzekeraars.

Binnen de Landelijke raamovereenkomst ZG waren hiervoor geen wijzigingen nodig.

De zorgverzekeraars stellen voorwaarden bij de declaratie van inzet van de behandeling binnen het RZP:

  • dat aangetoond kan worden dat het om een cliënt uit de specifieke doelgroep gaat,
  • dat er een opdracht voor het deel van de specialistische begeleiding bestaat vanuit de gemeente en
  • de cliënten niet gebaat zijn bij reguliere of lineaire behandeling / revalidatie.

De opdrachtverstrekking/beschikking vanuit de gemeente is dus een vereiste om het RZP te kunnen leveren en om het deel ‘behandeling’ vanuit de verzekeraar betaald te krijgen. De specialistische begeleiding maakt onderdeel uit van de landelijke raamovereenkomst en ook in de het Programma van eisen voor de raamovereenkomst voor 2019 – 2020 hebben we specialistische begeleiding als product opgenomen.

Er is volgens ons dus geen aanleiding om een Revaliderend Zorgprogramma als apart product op te nemen.