Financiën Wmo

Dossier over het gemeentelijk budget voor de uitvoering van de Wmo en andere financiële aspecten van de Wmo.

Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid

Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal domein is een opgave. De VNG biedt expertadvies aan in de vorm van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein om gemeenten te ondersteunen in deze opgave.

Fonds tekortgemeenten

Het VNG-bestuur stelde 1 november 2018 de verdeling van de middelen voor het Fonds tekortgemeenten 2018 vast. Het bestuur nam daarmee het advies over van de onafhankelijke commissie Fonds tekortgemeenten.