Financiën Wmo

Dossier over het gemeentelijk budget voor de uitvoering van de Wmogemeenten, en over zaken als de eigen bijdrage en het regresrecht,

Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid

Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal domein is een opgave. De VNG biedt expertadvies aan in de vorm van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein om gemeenten te ondersteunen in deze opgave.