Filmreeks Van Zorg naar Participatie

‘Meer uitgaan van de eigen kracht van burgers’, ‘het toepassen van de menselijke maat’, ‘meer ruimte geven aan de professional’: de beweging op het sociaal domein wordt vaak uitgedrukt in dit soort abstracte termen. Hoe zien we deze uitgangspunten eigenlijk terug in de praktijk? Op welke manier maken gemeenten en aanbieders de principes concreet?

Dit laten we zien in een reeks van vijf filmpjes. De reeks is gemaakt in opdracht van de het VNG-project De Kanteling. We nodigen u van harte uit de filmpjes verder te verspreiden en te gebruiken voor eigen inspiratie, voor bijeenkomsten, werksessies en presentaties.


I. Zelf doen

Meer participatie, meer eigen regie, meer ‘burger’ en minder ‘cliënt’. De relatie tussen de burger en de overheid verandert, wordt meer wederkerig. In dit filmpje zien we hoe buurtmarktplaats BUUV in Haarlem veel meer is dan alleen het uitwisselen van klussen en diensten en ook kan leiden tot het versterken van de onderlinge contacten in de buurt.


II. Van zorgen naar ondersteunen

De burger kan alleen zelf de regie voeren als hij daar de ruimte voor krijgt. Dit vraagt om professionals die de burger op de juiste manier stimuleren en ondersteunen om zelf waar mogelijk oplossingen te vinden. In dit filmpje zien we hoe de professionals van woongroep De Nieuwe Wever in de gemeente Hardenberg de bewoners zoveel mogelijk zorg leveren ‘met de handen op de rug’. Het organiseren van ondersteuning in de (dorps- en sociale) omgeving neemt daar ook een belangrijke plaats bij in.


III. Flexibiliteit en maatwerk

Meer compensatie, minder voorzieningen. Meer mee-ademen met de behoefte, minder in beton gegoten arrangementen. De zorg en ondersteuning die de burger krijgt moet passen bij zijn specifieke situatie. Een arrangement van oplossingen werkt alleen als dit naadloos aansluit bij wat hij nodig heeft en zelf kan doen. In dit filmpje zien we hoe een maatwerkaanpak bij mensen met een bijstandsuitkering tot bestendige inzet als vrijwilliger leidt.


IV. Voorwaarden scheppen

Contacten leggen tussen verschillende aanbieders met (deels) overlappende doelgroepen levert vruchtbare resultaten op. Daarbij worden ook kosten bespaard. Dat ondervonden de gemeenten in de Meierij-regio, Demarrage en de WSD-Groep. Gestimuleerd en ondersteund door de gemeenten werken Demarrage en de WSD-Groep samen om een betere aansluiting te maken tussen dagbesteding en de eerste stappen naar regulier werk. Betrokken medewerkers en cliënten vertellen over hun ervaringen. 


V. Toegang

Een belangrijk deel van de beweging in het sociaal domein is de decentralisatie van taken naar gemeenten. Zij worden verantwoordelijk voor een steeds breder scala van zorg en ondersteuning. In dit filmpje zien we hoe een gemeente het proces in de praktijk vorm geeft om de burger deze zorg en ondersteuning in samenhang te kunnen bieden.