Doventolk

De tolkvoorziening in de leefsituatie voor mensen met een zintuiglijke beperking valt sinds 1 januari 2015 onder de Wmo. Voor de doelgroep van de Participatiewet is de voorziening eveneens per 1 januari onderdeel van die wet.

De VNG heeft voor beide domeinen één nieuwe landelijke regeling vastgesteld:

Meer informatie