Handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning

Organisatie: 
VNG, Movisie
Publicatie soort: 
Handreiking
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2017

De Wmo bepaalt dat een gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning moet bieden. De ruime definitie (in de wet en in de Memorie van Toelichting) laat veel ruimte om hier zelf vorm aan te geven.

De invoering van cliëntondersteuning blijkt in de praktijk complex, inwoners maken er nog relatief weinig gebruik van. Deze handreiking bevat vooral praktische handvatten en praktijkvoorbeelden.

De inhoud is besproken met de cliëntorganisaties LCR, Ieder(in), Zorgbelang, MEE, PlatformGGZ, Uwouderplatform, LOC, Unie KBO en ANBO en met vertegenwoordigers van gemeenten.