We zoeken nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning

Via cliëntondersteuning helpen gemeenten inwoners passende zorg en voorzieningen te regelen. Voor het Koploperproject cliëntondersteuning zoeken we 25 gemeenten die samen met inwoners en professionals werk willen maken van de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Meld u aan vóór 7 oktober via Movisie: Susan de Vries, s.devries@movisie.nl.

Ambassadeur in de regio

Het Koploperproject faciliteert en stimuleert de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en inwoners. Ook vervullen koplopergemeenten een ambassadeursrol in de regio. Als koploper kies je zelf de gewenste ontwikkelrichting, thema’s en eventueel de doelgroepen die je beter wil gaan bedienen. 

In 2017 startten de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, het project Koplopers Cliëntondersteuning om de ontwikkeling van cliëntondersteuning een impuls te geven. Gedurende de eerste twee jaar hebben 26 koplopergemeenten en 2 regio’s het voortouw genomen om aandacht te vragen voor het ontwikkelen van goede, zichtbare cliëntondersteuning.

Meer informatie