Concept-handreiking cliëntondersteuning Wmo gereed

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een belangrijk onderdeel van de Wmo. De definitie van cliëntondersteuning en de wettelijke kaders bieden veel ruimte om hier als gemeente zelf invulling aan te geven. 

Uit onderzoek blijkt dat onder medewerkers van gemeenten behoefte bestaat aan praktische handvatten om het beleid en de uitvoering vorm te geven. De VNG en Movisie ontwikkelden daarom een Handreiking Clientondersteuning. 

Concept

Na gesprekken met cliëntenorganisaties hebben we een concept van de Handreiking Cliëntondersteuning opgesteld, die vindt u hieronder. Janny Bakker, wethouder in de gemeente Huizen en lid van de VNG-commissie Gezondheid & Welzijn, trekt het project. Onder haar leiding verscheen in 2015 het Inspiratiedocument Cliëntondersteuning (zie onderaan dit bericht).

Werkbijeenkomsten

Denk met ons mee over de definitieve inhoud van de handreiking tijdens een van de regionale werkbijeenkomsten in november! Dit biedt u bovendien de mogelijkheid om met collega’s ervaringen met uw invulling van clientondersteuning uit te wisselen.

Inhoud van de bijeenkomsten

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • afbakening van cliëntondersteuning
  • de onafhankelijke positie
  • diversiteit en toegankelijkheid van het aanbod
  • het kwaliteitskader
  • contractering, bekostiging en verantwoording

Data en locaties

  • Eindhoven, 3 november
  • Bussum, 9 november
  • Zwolle, 10 november

Aanmelden

Stuur een e-mail naar: e.even@movisie.nl

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Movisie, Jan Willem van de Maat:
e-mail: j.vandemaat@movisie.nl, tel. 06 - 430 93 359

Zie ook