Landelijk congres: Cliëntondersteuning op weg naar 2022

woensdag 9 oktober 2019

28 koplopergemeenten zijn druk bezig met het doorontwikkelen van cliëntondersteuning. Daarnaast staat het thema hoog op de landelijke én lokale agenda. Tijdens dit congres kijken we vooruit naar 2022 met volop ruimte voor innovatie, goede praktijken en inspiratie.

Drie themalijnen staan centraal in het programma:

  • Bekendheid & communicatie:
    Wat kunt u doen om de bekendheid van cliëntondersteuning onder inwoners te vergroten?
  • Levensbreedheid & afbakening:
    Waar begint cliëntondersteuning en waar houdt het op? En wat zijn succesvolle initiatieven voor specifieke groepen inwoners?
  • Samenwerking & inwonersparticipatie:
    Hoe werk je samen (gemeente, aanbieders, inwoners) aan goede cliëntondersteuning? En op welke manieren vullen formele en informele cliëntondersteuners goed aan?

Locatie en tijd

Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2, 6711 JC Ede
9.30-16.30 uur

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij het beleid of uitvoering van cliëntondersteuning.

Kosten

Geen.

Meer informatie en aanmelden

Organisator: 
VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Movisie