Vraagbaak Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang gestart

De VNG biedt vanaf nu gemeenten een vraagbaak en advies op maat bij de (door)ontwikkeling van de regionale samenwerking en de regionale plannen beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

De Helpdesk Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang ondersteunt (regionale) projectleiders bw en mo bij de nieuwe opgave om per 2020 invulling te geven aan een regionale visie en -samenwerking met een lokale financiering.

Vragen

U kunt bij de helpdesk bijvoorbeeld terecht met:

  • Vragen over bescherming en opvang: regie op woningvoorraad toegang, pgb en beschermd wonen, innovatie ondersteuningsaanbod, cliëntenparticipatie, kwaliteit.
  • Juridische vragen over samenwerking en/of centrumgemeente-constructies, gemeenschappelijke regelingen.

Advies

Daar waar nodig biedt de helpdesk ook advies bij het inrichten van het proces. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Ondersteuning bij de vorming van bestuurlijke netwerken tussen corporaties, gemeenten en opvanginstellingen/RIBW-instellingen in de regio’s.
  • Faciliteren van bestuurlijke tafels/rondetafels.
  • Advies bij het het formuleren van een regionale visie.
  • Jurisch advies bij het inrichten van samenwerkingsverbanden.

Mailadres

Mail uw vragen aan vraagbaakmobw@vng.nl en u ontvangt binnen 5 werkdagen antwoord.