Stand van zaken herindicatie GGZ-behandeling met verblijf

Alle cliënten die op 31 december 2014 een geldige indicatie hadden voor GGZ-behandeling met verblijf ('GGZ-B') zijn op grond van het overgangsrecht automatisch in de Wlz terechtgekomen. Zij kregen van het CIZ een indicatie voor drie jaar.

Dit betekent dat de indicaties voor cliënten aflopen op 1 januari 2018. 

Acties CIZ

Die cliënten die voortgezet verblijf met behandeling nodig hebben in een ggz-instelling, moeten een nieuwe Wlz-aanvraag doen. CIZ heeft behandelaars van deze groep benaderd met de vraag of hun cliënten opnieuw voor maximaal drie jaar een GGZ-B-indicatie nodig hebben. Het CIZ geeft een nieuwe indicatie af als de behandelaar vindt dat dit het geval is.

Vijf groepen

De volgende vijf groepen zijn te onderscheiden:

  1. cliënten die de GGZ-B-indicatie verzilveren binnen een GGZ-instelling
  2. cliënten met een indicatie die op 31 december 2014 woonden in een instelling voor beschermd wonen
  3. cliënten met een indicatie die zorg in extramurale functies krijgen en cliënten die de zorg in MPT, VPT of PGB ontvangen
  4. cliënten met een indicatie die zorg ontvangen in een VV/GZ instelling
  5. cliënten die hun indicatie niet meer verzilveren

Meer informatie

In dit overzicht vindt u uitkomsten van de herindicatie per cliëntengroep: