Kaart met regio's Beschermd Wonen en MO per 1-1-2020

Per 1 januari 2020 stelt het Rijk het budget voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) ter beschikking aan elke gemeente afzonderlijk. De VNG vroeg vorig jaar de wethouders in welk regionaal samenwerkingsverband voor BW en MO hun gemeente vanaf 2020 wil deelnemen.

Hieronder de overzichtskaart met de situatie per 1 januari 2020 en de kaart die de huidige situatie (met centrumgemeenten) weergeeft. Een aantal regio’s kent vanaf 2020 een andere samenstelling, er zijn ook regionamen aangepast.