Wat zijn alternatieven voor NHC etc.?

Je kan bijvoorbeeld uitgaan van een huurprijs per m2. Om dit goed te bepalen spelen diverse factoren een rol, zoals de locatie, de aard van het gebouw en onder welk bestemmingsplan de kapitaallasten vallen. Tip is om samen met collega’s van vastgoed/grondbedrijf/ruimtelijke ordening hierover in gesprek te gaan.