Wat houden hotelmatige kosten in?

De hotelmatige kosten zijn de materiële kosten die samenhangen met de ‘hotelfunctie’ van de instelling. Denk aan schoonmaakkosten, afvalverwijdering, meubilair en linnenvoorziening.