Hoe ga je om met verschillen tussen zorgaanbieders in het vastgoed? Sommige organisaties hebben vastgoed gekocht in het verleden hetgeen nu voor hoge kosten zorgt.

Het gaat erom wat reëel is en in hoeverre het vastgoed ook bijdraagt aan de gestelde eisen van de opdrachtgever. Zorgaanbieders die hoge kapitaallasten hebben (die niet direct te maken hebben met de aard van de werkzaamheden) hoeven daarvoor niet te worden vergoed.
Bijvoorbeeld als een organisatie zich op een dure A-locatie bevindt.

Wel dient de gemeente rekening te houden met het feit dat de kosten van vastgoed niet direct door de zorgaanbieder naar beneden kunnen worden bijgesteld. Een afbouwregeling zou daarvoor een optie kunnen zijn.