Handreiking onverzekerden | Personen met verward gedrag

Organisatie: 
GGD GHOR en VNG
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2016

Rijk en gemeenten werken samen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag. Eén van de problemen rond verwarde personen is onverzekerdheid voor zorgkosten. De VNG en het Rijk pakken dit probleem samen aan onder meer met een subsidie voor medische zorg.

Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat de zorgaanbieder een melding doet over de persoon aan wie zorg is verstrekt, zodat die ook naar een verzekering kan worden toegeleid.

Om het proces van de meldingen eenvoudig te houden is gekozen voor één landelijk digitaal meldadres dat bij GGD GHOR Nederland ligt. Van daaruit wordt contact gelegd met de gemeente waar een onverzekerde verblijft. De handreiking gaat in op hoe dit proces verloopt.

Zie ook