Handreiking en beleidsregels Landelijke toegang beschermd wonen

Organisatie: 
VNG
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2016

Handreiking opgesteld op verzoek van gemeenten om de landelijke toegankelijkheid van beschermd wonen te waarborgen. Voor maatschappelijke opvang is eerder een vergelijkbare handreiking opgesteld, deze Handreiking is hierop gebaseerd. Vijf door alle gemeenten onderschreven uitgangspunten vormen de basis voor de beleidsregels (zie pagina 3 van de Handreiking).

NB: in het najaar van 2017 is een nadere toelichting op de handreiking tot stand gekomen (zie hieronder). De toelichtig moet gezien worden als onlosmakelijk onderdeel van de handreiking.

Evenals bij de maatschappelijke opvang onderschrijven de gezamenlijke centrumgemeenten de lijn uit de handreiking in een convenant (eveneens hieronder). Voor geschillen tussen gemeenten is een Geschillencommissie MO-BW opgericht.