'Zware problematiek in opvang en beschermd wonen neemt toe'

'De laatste jaren hebben we met succes veel zorgmijders van straat gehaald. In de maatschappelijke opvang en bij beschermd wonen neemt daardoor de zware problematiek toe. We zien bijvoorbeeld meer GHB-verslaafden, die groep is totaal niet gemotiveerd om af te kicken.' 

Aan het woord is Ellen Krijnen, projectleider beschermd wonen en maatschappelijke opvang in Breda. De VNG volgt Ellen en doet regelmatig verslag van haar bevindingen via de reeks 'De maand van Ellen Krijnen'

Lastige doelgroep

'GHB-verslaafden zijn een lastige doelgroep, de mensen zijn zo verslaafd, vaak ook in combinatie met alcohol. Medewerkers van de opvang kunnen het soms niet aan. De vraag is: wat kun je met deze mensen? (...) De uitdaging is het behandeldomein van de verslavingszorg te combineren met het sociaal domein. We moeten op zoek naar maatregelen om mensen uit het systeem te halen en te kijken of we ze ergens anders kunnen helpen.'

Meer informatie

In 'De Maand van Ellen Krijnen: december 2017', komt verder het verdeelmodel ter sprake, de 'skaeve huse' in Breda, en de contacten met behandelaars zoals huisartsen, hun praktijkondersteuners en FACT-teams.