Projecten Personen met verward gedrag: vraag subsidie aan!

ZonMw heeft via het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag (AVG) drie subsidieoproepen uitgeschreven. Werkt u aan een pilot project personen met verward gedrag, lokale aanpak of een experimenteel vervoerproject? Dien dan voor 6 juni, 14.00 uur een subsidieverzoek in.

Onderwerpen subsidieoproepen:

  • Stimuleringssubsidies lokale aanpak verward gedrag: voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de Bouwstenen voor de lokale aanpak van verward gedrag óf voor het opstellen van een plan van aanpak voor het toepassen van álle bouwstenen
  • Pilotprojecten sluitende aanpak zorg voor en ondersteuning van mensen met verward gedrag: voor het in de praktijk toepassen álle bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag
  • Experimentele projecten vervoer voor mensen met verward gedrag

De oproepen worden jaarlijks een aantal keer herhaald en het is mogelijk om een afgewezen subsidieaanvraag opnieuw (aangepast) in te dienen. De resultaten van alle projecten worden gemonitord en geëvalueerd.

Eerdere nog openstaande oproep (interventies)

De subsidieoproep voor het (regionaal) implementeren en (door)ontwikkelen van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid van mensen met verward gedrag staat nog open tot 30 mei 2017.

Informatiebijeenkomsten

Wilt u meer informatie over de subsidieoproepen en kennismaken met de werkwijze van ZonMw? Kom dan naar één van de kostenloze informatiebijeenkomsten.

Meer informatie

Zie ook