Nadere toelichting Handreiking toegang beschermd wonen

Gemeenten bereikten in 2016 overeenstemming over een convenant Landelijke toegankelijkheid beschermd wonen. Daarbij verscheen een handreiking en beleidsregels. Vorig jaar bleek uit een evaluatie dat de handreiking op onderdelen onduidelijk is.

Daarom is een nadere toelichting op de handreiking gemaakt, deze toelichting moet gezien worden als onlosmakelijk onderdeel van de handreiking.

Meer informatie